Om Cosentino  - dummy 31

Om Cosentino

Vi är ett internationellt företag från Spanien: Vi distribuerar innovativa ytmaterial för arkitektur och design i 114 länder. Kundupplevelsen och kundservice är vår högsta prioritet och en av anledningarna till att ytmaterialen här har utformats just för dig som är en yrkesmänniska.

Vi tillhandahåller skräddarsydda helhetslösningar för stenproducenter, designer, arkitekter och slutkunder genom våra märken Silestone, Dekton, Sensa och Scalea med material som kvarts, natursten och den exklusiva ultrakompakta ytan, alla certifierade för högsta kvalitet

Om Cosentino  - Imagen 2 32

Om Cosentino  - imagen copy 34

Distributionsmodell

De 122 affärs- och försäljningsenheterna utgör förutsättningarna för vår internationella expansion. De är indelade i 108 Cosentino Centers, 11 Cosentino Cities samt 3 Hubs eller logistikcentraler som underlättar distributionen i USA och Australien.

Cosentino Centers, som finns i mer än 30 länder, omfattar lager, produkt- och varumärkesutställningar, försäljningsnätverk och specialanpassade utbildningsrum, för att ge våra kunder den mest exklusiva service vi kan.

Cosentino Cities fungerar som mötesplatser där design och arkitekturproffs kan uppleva Cosentino-universum i världens mest ikoniska städer: Sydney, New York, San Francisco, Toronto, Montreal, Singapore, Milano, London, Madrid och Dubai.

Om Cosentino  - Logo Cosentino 38

Cosentino och dess miljöledningssystem

Respekt för miljön är en nyckelfaktor i utvecklingen av våra industriprocesser. Vi strävar efter den lägsta möjliga inverkan på naturresurser. På Cosentino har vi inrättat ett miljöledningssystem som anpassar sig till miljöns föränderliga behov ur ett ekologiskt perspektiv. Detta är integrerat i alla affärsområden och tar även hänsyn till samtal med olika intressegrupper.

Denna filosofi har varit grundläggande i alla våra industriprocesser för att ta hand om miljön genom genomförande av åtgärder som vattenåtervinning i produktionsfasen, minskning av avfall och förlängning av produktlivscykler (reparationer och återvinning).

I vår industripark producerar vi 1,2 miljoner kvadratmeter produkter med återvunnet material. Vi använder också 100% förnybar energi och vi förbinder oss att verka för kvalitet och hållbarhet och erbjuder därför garantier på upp till 25 år för alla våra produkter.

År 2020 kommer vi närma oss självförsörjning av energi i och med investeringen vi gjort i ett solkraftverk på mellan 10 MW och 40 MW - det första av sitt slag i Spanien - som kommer att alstra upp till en tredjedel av den energi som vi konsumerar. Öppningen av solkraftverket kommer att sammanfalla med åtgärder för att minska mängden råmaterial som används i våra industriella processer med 15%.

Om Cosentino  - RSC imagen 40

Ladda ner vår CSR 2019

Vill du lära dig mer om Cosentino och dess förhållande till miljön? Ladda ner vår CSR där du hittar all information du behöver.