Integrerade tjänster för internationella projekt - dummy 42

Integrerade tjänster för internationella projekt

På Cosentino Group möter vi kraven från arkitekter och designer som söker inspiration och information för att kunna genomföra bygg- och renoveringsprojekt. Varje projekt som anförtrotts oss tack vare vårt försäljnings- och servicenätverk går genom flera steg som tillsammans garanterar effektivitet och säkerhet:

Integrerade tjänster för internationella projekt - asesor inicial 43

Ett inledande samråd

Vi utvärderar projektkraven i detalj och ger råd gällande användningen av ett eller flera varumärken (Silestone, Dekton, Sensa eller Scalea), beroende på dess karaktäristik och tillämpningen: bänkskivor, fasader, beklädnad eller golv.

En projektledare tar hand om mer än 15 experter på analys och implementering. Vi utför våra rättsliga förfrågningar gällande byggnadstillstånd, ordnar certifieringar och använder program för att förbereda och hantera planer.

Integrerade tjänster för internationella projekt - folder 1 45

Quotes and technical proposal

En budget upprättas för varje del av projektet baserat på det ursprungliga förslaget, eventuella förändringar som föreslagits av experterna, eventuella nya mönster och inkludering av anpassade färger.

Integrerade tjänster för internationella projekt - building 47

Modellkonstruktion och layout

Vi skapar digitala 3D-modeller för att efterlikna projektets slutliga utseende, samt modeller eller fysiska prototyper. På begäran kan kunden få prover i verklig storlek av de varumärken som används i tillverkningsprocessen.

Integrerade tjänster för internationella projekt - produccion 49

Produktion

Hos Cosentino anpassar vi oss för att tillgodose behoven och önskningarna från de yrkesverksamma inom arkitektur, inredning och design vi jobbar med, för att skapa nyckelfärdiga projekt och tillhandahålla anpassade lösningar för varje fas.

Fabriken har fler än 140 anställda och använder toppmodern kapnings- och poleringsteknik. I fabriken har de en automatiserad produktionslinje för bänkskivor och en annan för diskhoar, en automatiserad maskin för stentvätt och en för texturering.

Golv- och fasadbeklädnadsfabriken har mer än 187 anställda och har en automatiserad produktionslinje för att producera stora stenplattor som mäter från 600 x 600 mm till 3 200 x 1 500 mm och en annan för plattor med mått på 300 x 150 mm upp till en högsta storlek för själva plattan (3 200 x 1 500 mm).

Dessutom arbetar fler än 140 personer med kvalitetskontroll av råmaterial.

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Integrerade tjänster för internationella projekt - logistica 51

Logistik

Vi förpackar materialet som vi tillverkat på sätt som begränsar vikten och dimensionerna per förpackning och med hänsyn till den överenskomna designen för det beställda arbetet.

Varje dag skickar ett team på över 170 personer det material vi har tillverkat via en automatiserad plattform som anpassas efter kundens krav vad gäller tid och volym.

På Cosentino har vi tecknat leveransavtal med de stora rederierna och vi har plats för mer än 150 behållare i våra egna lokaler.

Integrerade tjänster för internationella projekt - cleaning 53

Implementering och support

Vi ger kunder råd om hur de ska hantera och transportera det tillverkade materialet och vi tillhandahåller manualer för installation, skötsel och underhåll, samt tekniskt stöd vid installation.

Integrerade tjänster för internationella projekt - garanties3 55

Garantier

Transportförsäkring för att garantera perfekt skick på leveranserna.

Relaterade projekt

Integrerade tjänster för internationella projekt - Costa Melonera Cosentino full 18 31

Lopesan hotel

Integrerade tjänster för internationella projekt - P1566017 33

Málaga University

Spanish Pavilion_Natelee Cocks

Spanish Pavilion

Integrerade tjänster för internationella projekt - Cosentino Illinois 4 Facades 23 36

Lakeside Bank

Integrerade tjänster för internationella projekt - Roandi Facade Neuhaus 1 38

Cosentino Center Zurich

Integrerade tjänster för internationella projekt - AEC Illuminazione 7 40

AEC Illuminazione