HybriQ är en banbrytande teknik från Silestone®
(PAT. AVVAKTAR)

En innovativ generation av ytor med en hybrid sammansättning. En ny högpresterande blandning av premiummineraler, kvarts och återvunnet glas med lågt innehåll av kristallint kisel.
Resultatet är en vackrare och hållbarare produkt. Silestone med HybriQ-teknik tillverkas genom en produktionsprocess som drivs av helt förnybar energi och återvunnet vatten.
Denna nya generation bibehåller den höga kvalitet som kännetecknar Silestone®-ytor.

Vad är HybriQ?+

HybriQ® är en teknik som har utvecklats och patenterats av Cosentino för tillverkning av nya Silestone®. Den ger bättre produktprestanda och minimal miljöpåverkan, vilket bidrar till att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Denna nya formulering resulterar i en produktsammansättning där förekomsten av kristallint kisel reduceras signifikant. Alla Silestone®-produkter som är märkta med HybriQ Technology® har ett innehåll av kristallint kisel under 50 % eller under 10 %, beroende på färg. För enkel identifiering är alla våra skivor märkta Q50 (maximalt 50 % kristallint kisel) eller Q10 (maximalt 10 % kristallint kisel).

Fördelar med HybriQ

Mer hållbart. Mer innovation.

Mer hållbart. Mer innovation.

HybriQ+ innehåller minst 20 % återvunnet material och tillverkas med endast förnybar energi, 98 % återvunnet vatten och cirkulär ekonomi.
Innehåller mindre kristallint kisel. Samma prestanda.

Innehåller mindre kristallint kisel. Samma prestanda.

Skivor med Q10-märkning innehåller högst 10 % kristallint kisel i sin sammansättning.
Exceptionell kvalitet och mycket låg halt av kristallint kisel.

Exceptionell kvalitet och mycket låg halt av kristallint kisel.

Skivor med Q50-märkning innehåller högst 50 % kristallint kisel i sin sammansättning.

Vad media säger om oss

Vad är skillnaden mellan HybriQ och HybriQ+?

hibriq logo | Cosentino hybriq plus logo | Cosentino
Innehåller premiummineraler och låga nivåer av kristallint kisel tick | Cosentino tick | Cosentino
Tillverkad med 98 % återvunnet vatten tick | Cosentino tick | Cosentino
Cirkulär ekonomi i produktionsprocessen tick | Cosentino tick | Cosentino
Tillverkad helt och hållet av förnybara energikällor tick | Cosentino tick | Cosentino
Sammansatt av en hybridformulering av mineraler tick | Cosentino tick | Cosentino
Innehåller minst 20 % återanvänt material tick | Cosentino

Silestone Loft-serien med Hybrid-teknik

HybriQ-teknik – vanliga frågor

HybriQ® is Cosentino´s strategic response to a market that increasingly demands transparency, sustainability and responsibility from its suppliers, which anticipates the most restrictive legislation and outlines a more sustainable future, committed to its entire value chain.

HybriQ® är en teknik som har utvecklats och patenterats av Cosentino för tillverkning av denna nya Silestone®. Tekniken kombinerar toppmoderna processer, tekniker och material samtidigt som alla fördelar och egenskaper hos Silestone® bibehålls. Dessutom förbättrar HybriQ® egenskaperna hos Silestone och arbetsmiljön för dem som hanterar produkten, vilket minskar miljöpåverkan från dess tillverkning.

Cosentinos FoU-insatser är inriktade på två mål: omvandlingen av produktionsprocessen till total cirkuläritet och modifieringen av Silestone®-formeln.

Alla Silestone®-produkter med HybriQ®-teknik tillverkas med 100 % förnybar energi och 99 % återvunnet vatten. I linje med Cosentinos cirkulära ekonomifilosofi optimeras, återanvänds och återförs dessutom avfallet som råmaterial till produktionscykeln.

Samtidigt som HybriQ®-tekniken är en revolution inom hållbarhet och säkerhet går HybriQ+ ett steg längre i sitt engagemang för miljön.

Alla Silestone®-färger med HybriQ+®-teknik innehåller minst 20 % återanvänt material, såsom glas, vilket gör produkten mer hållbar genom återanvändning av avfall.

Neem contact met ons op!

Als u een gratis staal of advies op maat wilt, vul dan het formulier in.