Cosentino Flagship Project

En prisbelönt fasad som blir en del av en historia om 350 år

Equator Stockholm

Grävlingen  - H Gravlingen 2 37

Plats

Stockholm, Sverige

Material

Dekton

Färg

Keranium

Installator

Zengun AB

Arkitektur/design

Equator Stockholm

Projekt

Facade

Tjocklek

12 mm

Utmärkelser

Vinnare av utmärkelsen Macael Awards 2018, nominerad till ROT-priset 2019

Från en byggnad som man går förbi till en byggnad som man stannar till vid

Idag, i en slumrande del i centrum av Stockholms innerstad, ligger en gata som har byggts om och blivit mer välkomnande efter flera års arbete. Med en ny fasad i mörkt brunsvart Dekton har kvarteret Grävlingen förändrats från en byggnad som man går förbi till en byggnad som man stannar till vid. Grävlingen 12 är en del av stadsdelen Mood som omfattar AMF:s fastigheter bredvid gallerian Mood. ”Kvarteret har en historia om nästan 350 år, och fastigheten har ändrat utseende många gånger för att anpassa sig till tiden.

Innerstaden genomgår samma förändringar som vårt samhälle i stort, där stora företag flyttar från city och banar väg för småskaliga, kreativa nystartade företag. Handeln flyttar sig online och förändrar fysisk shopping, och nya vanor innebär att vi oftare äter ute med vänner. Detta var utgångspunkterna för förnyelsen av kvarteret Grävlingen”, säger Jana Becker, arkitekt på arkitektfirman Equator Stockholm, som 2014 fick i uppdrag av AMF Fastigheter att omvandla kvarteret – från en slumrande del av Stockholm city till en mer välkomnande och inspirerande innerstadsgata.

Bilderna visar de vertikala ribborna av Dekton som pryder fasaderna på Regeringsgatan och skapar ett intressant spel med ljuset. Denna fasad har vunnit utmärkelsen Macael Award för den bästa kompositfasaden i Europa 2018. Vid den tiden utsågs arkitektfirman Equator Stockholm till vinnare och företaget fick det internationella arkitektpriset för denna originella fasad.

Materialet i utmanande projekt

Materialvalet gjordes med både framtida behov och koppling till platsens historia i åtanke. I århundraden har kvarteret Grävlingen inrymt allt från trähus till polerade stenhus. En gemensam nämnare under åren har varit att kvarteret har haft flera fasader och uttryck. I början av projektet hade Equator en fasad av tungt gjutjärn i åtanke. Efter att ha definierat en livscykel för den nya fasaden på cirka 20 år, verkade alternativet med gjutjärn inte vara riktigt hållbart, eller kanske för hållbart, understryker Jana Becker.

”Vi valde istället att arbeta med en mörk sten som skulle kunna ersättas med andra material i en föränderlig framtid. Det varmt bruna Dekton-materialet ger fastigheten tyngd, en visuell bas att stå på. Ett stenliknande material ger en känsla av vikt som står för hållbarhet och trygghet, som båda är önskvärda uttryck i våra gatuutrymmen. Det moderna kvartersblocket Grävlingen återkopplar också till en mängd olika uttryck runt fastigheten.

Till skillnad från natursten tillåter en kompositsten även en design med vertikala ribbor. Valet föll på Dekton, eftersom Equator ville ha ett homogent material från marken ända upp till murbruket, utan någon sockel i avvikande material. Vi ville också att materialet skulle göra det möjligt att skapa eleganta hörn och fogar samt levereras i prefabricerat skick. Dekton uppfyller alla dessa krav. Dessutom är materialet icke-poröst, vilket gör det möjligt att rengöra fasaden från t.ex. graffiti utan lösningsmedel.” säger Jana Becker.

Utmärkelser för komplexitet

Arbetet och det slutliga resultatet med byggnadens fasad har som nämnts tilldelats utmärkelsen The Macael Award 2018: Internationell utmärkelse för Europa. Utmärkelsen Macael Award instiftades 1985 i syfte att uppmärksamma yrkesverksamma inom arkitektur och design på nationell och internationell nivå, som har genomfört unika projekt till förmån för marmorsektorn.

Juryns motivering är: ”Fasaden har tillverkats med 2 000 linjemeter lameller och 500 kvadratmeter paneler med av materialet Dekton Keranium i tjockleken 12 millimeter, i kombination med LED-lampor. Byggnaden har en annorlunda estetik på dagen och på natten. Belysningen spelar huvudrollen på natten, och förvånansvärt nog förändras fasadens tonalitet på grund av det naturliga ljuset och skuggorna som uppstår genom lamellerna. Resultatet är en innovativ vertikal fasad som profilerar sig med en stark personlighet och avantgardistisk stil.”

Renoveringen av fastigheten var också en av fem finalister i årets upplaga av ROT-priset.

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

``Vi ville också att materialet skulle göra det möjligt att skapa eleganta hörn och fogar samt levereras i prefabricerat skick. Dekton uppfyller alla dessa krav``
Jana Becker

Jana Becker

Equator Stockholm

Hur man bygger en hållbar fasad

En renovering innebär flera utmaningar och frågor att ta hänsyn till avseende estetik såväl som hållbarhetsaspekter och anpassning till befintliga miljöer. Det är viktigt att i ett tidigt skede fatta beslut om omfattningen av ombyggnaden, och att bestämma hur mycket av fasaden som ska byggas om för att byggnaden ska kommunicera ett nytt innehåll, påpekar Jana Becker, och lyfter fram tre principer att relatera till.

”Hållbarhetsregel nummer ett för återuppbyggnad är att riva med förståelse och i liten utsträckning, där fasaduttrycket är mest användbart. Hållbarhetsregeln för ombyggnad nummer två är att avgöra vilken tidsaspekt som gäller för projektet. Kommer fasaden att finnas kvar i 20, 50 eller 100 år? De gatuutrymmen i stadskärnor som dominerats av handel står under granskning. Vad kommer att hända i stadsplanen när allt fler väljer att handla online? Det är troligt att Grävlingens fasad kommer att byggas om relativt snart för att skapa nya funktioner.

Vi har valt en tidsperiod om 20 år för fasaden, väl medveten om att Dekton-materialet har en kvalitet som tillåter en tidsplan om 50 år. Hållbarhetsregel nummer tre är att bygga för flexibilitet, så att fasadförändringar är möjliga. Välj återanvändbara material. I vårt fall har vi valt en prefabricerad fasad i ett material som kan återanvändas, där byggdelarna kan återanvändas eller malas ned för att bli nya Dekton-plattor. Slutligen är det viktigt att bygga med kvalitet, eftersom hög kvalitet är hållbar. Detta gäller såväl fasaduttryck av hög kvalitet som tekniska lösningar.

Cosentino material som användes i detta projekt

keranium_close_up

Keranium

Dekton

Relaterade projekt

Grävlingen  - P1566017 31

Málaga University

Grävlingen  - Cosentino Illinois 4 Facades 23 33

Lakeside Bank

Grävlingen  - Roandi Facade Neuhaus 1 35

Cosentino Center Zurich

Grävlingen  -  64

Do you want to know the possibilities of Dekton in facades?

Grävlingen  - arrow right circulo@3x 1 66

Neem contact met ons op!

Als u een gratis staal of advies op maat wilt, vul dan het formulier in.