DKT3-system

Dold mekanisk fästanordning med fästklamrar längs med fogen på kanten av delen

Projekt designade in i minsta detalj. För att uppnå kontinuerliga, genomskinliga delar är punkterna där fönster och hörn möts avgörande när man fattar beslut om hur delarna ska skäras till eller vid utformningen av estetiska och funktionella konstruktionslösningar.

DKT3 modificado. png

Beskrivning

I DKT3-systemet fästs delar till profilen med dolda häftklamrar som förs in längs en fog på delens kant. Den kan gå ända fram till 3 cm vid varje ände och förbättrar därmed de laterala delarnas estetik och funktionalitet. Systemet är relativt flexibelt, men det har dock vissa begränsningar när det gäller mått. Delen kan högst vara 70 cm i lodrät riktning för tjockleken 12 mm och 100 cm för tjockleken 20 mm.

Om det krävs större mått för den lodräta sektionen bör tjockleken 30 mm användas för att motverka materialutmattning i fogen på grund av förankring. Dekton har certifierat detta system för ventilerade fasader enligt ETA 14/0413 och BBA 16/5346 för tjocklekar på 12 respektive 20 mm, även om det kan användas för andra, icke-certifierade tjocklekar.

DKT3-system  - 1 1 31

Detail 1. Vertical section

DKT3-system  - 2 1 33

Detail 2. Horizontal section

DKT3-system  - 3 1 35

Detail 3. Vertical section

DKT3-system  - 4 1 37

Detail 4. Horizontal section

1. Dekton | 2. Klammer i rostfritt stål | 3. Tryckfjäder | 4. Vertikal profil | 5. Självåtdragande skruv | 6. Separator ”L” | 7. Mekanisk förankring | 8. Värmeisolering | 9. Ventilationslucka | 10. Bärande vägg | 11. Fastsättning i fog | 12. Aluminiumkarm | 13. Lim | 14. Dämpning

DKT3-projekt

Med Dekton kan delar skäras till efter kundens önskemål med hänsyn till den vertikala gränsen och därmed ge total horisontell flexibilitet samt garantera ett högt motstånd i fogen (≥ 670N) då det är ett extremt kompakt material.

Till skillnad från traditionella keramiska material är Dekton designat och producerat som ett stycke, med samma färg och sammansättning, vilket passar bättre för mer tekniska och komplicerade applikationer som kräver synliga lösningar utan att äventyra estetiken.

Santa Barbara

DKT3-system  - Santa barbara 39

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Andra konstruktionssystem

DKT3-system  - 1 DKT 1 100 41

DKT 1

Projects with complex cutting.

DKT3-system  - dkt2 43

DKT 2

Projekt med horisontell hierarki.

DKT3-system  - 4 DKT 4 100 45

DKT 4

Projekt med små resurser.

DKT3-system  - 5 DKM 100 47

DKM

Skulpturala projekt med stora formella värden.