DKT2-system

Dolda mekaniska fästen med metallprofil på en kontinuerlig skåra på delens kant

Projekt med horisontell hierarki. Vissa utformningar görs för att uppnå en mycket markerad, rak ram – från rumslig volym till detaljerade mått för konstruktionen. I dessa fall kan monteringen användas som ett designerverktyg och utgöra en avgörande hjälp till att uppnå detta linjära koncept.

DKT2-system  - DKT2 grande 31

Beskrivning

DKT2-systemet består av en horisontell profil som stöttar fasaden på ett kontinuerligt sätt, baserat på en fog som går längs med hela delen. En fog som är minst 3–4 mm med ett djup på högst 15 mm behövs för att dölja den längsgående profilen som förankras på understrukturens upprättstående delar.

Denna lösning skapar en nästan helt hermetiskt ventilerad kammare, tack vare stödprofilen. Dekton har certifierat detta system för ventilerade fasader enligt ETA 14/0413 och BBA 16/5346 för tjocklekar på 12 respektive 20 mm, men det kan även användas med tjockleken 30 mm.

DKT2-system  - 1 33

Detail 1. Vertical section

DKT2-system  - 2 35

Detail 2. Horizontal section

DKT2-system  - 3 37

Detail 3. Vertical section

DKT2-system  - 4 39

Detail 4. Horizontal section

1. Dekton | 2. Horisontell profil | 3. Vertikal profil | 4. Separator ”L” | 5. Mekanisk förankring | 6. Självåtdragande skruv | 7. Värmeisolering | 8. Bärande vägg

DKT2-projekt

Tack vare Dektons höga densitet (≥2.50 g/cm3), ger dess tjocklek på 12 mm, 20 mm och 30 mm möjligt att uppnå mycket exakta rännor som inte påverkar de mekaniska fästanordningarna. I och med att det är ett icke-organiskt material, så har det en låg utvidgningskoefficient (6,5 – 10–6 °C-1) vilket möjliggör en rigorös kontroll av monteringen av både små och stora delar.

Genom att optimera skärningen av varje platta kan även mycket smala bitar användas, vilket ökar konstruktionens linearitet genom att skapa lager som tillåter att färger gnistrar och att reflektioner av den dolda metallprofilen under bitarna kan ses.

Aravaca

DKT2-system  - Aravaca 41

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Andra konstruktionssystem

DKT2-system  - 5 DKM 100 43

DKM

Skulpturala projekt med stora formella värden.

DKT2-system  - 1 DKT 1 100 45

DKT 1

Projekt med komplicerade kapningar

DKT2-system  - 3 DKT 3 100 47

DKT 3

Projekt designade in i minsta detalj.

DKT2-system  - 4 DKT 4 100 49

DKT 4

Projekt med små resurser.