DKS-system

Fästa delar på ett externt värmeisolerande system (external thermal insulation system, ETIS)

Mycket energieffektiva projekt. I vår föränderliga värld renoveras många hem av estetiska eller dekorativa orsaker, men även för att skapa ett varmare inomhusklimat.

DKS-system  - DKS inside 30

Beskrivning

DKS-systemet är en ETIS-lösning. De isolerande panelerna fästs på skalen och förankras mekaniskt av säkerhetsorsaker. Ett stödjande nät appliceras över panelerna för att uppnå ett lämpligt bindemedel för fasadens slutliga delar.

Delarna fästs direkt på det isolerande materialet, vilket innebär en begränsning på vikt och belastning på max 60x40 cm eller 70x30 cm. Det är ett system som används vid renoveringar eller projekt med mycket begränsade ytområden, vilket gör att energiförbrukningen kan minskas utan att den användbara ytan inomhus begränsas.

DKS-system  - 41 32

1. Dekton | 2. Bindande murbrukslager | 3. Värmeisolering | 4. Fäste | 5. Skydd för fäste | 6. Baslager med murbruk | 7. Fiberglasnät | 8. Fästklammer | 9. Mekanisk säkerhetsförankring | 10. Bärande vägg

Do you need help with a project?

Do you need help with a project?

Andra konstruktionssystem

DKS-system  - 5 DKM 100 34

DKM

Skulpturala projekt med stora formella värden.

DKS-system  - 2 DKT 2 100 36

DKT 2

Projekt med horisontell hierarki.

DKS-system  - 3 DKT 3 100 38

DKT 3

Projekt designade in i minsta detalj.

DKS-system  - 4 DKT 4 100 40

DKT 4

Projekt med små resurser.