DKC-system

Kemisk strukturell fästmetod av delar på profiler.

Projekt som anpassas till förändring. Nya konstruktioner och renoverade byggnader kräver båda ofta att de ska anpassas till förändringar i samhälle och ekonomi, nya användningsområden eller att de helt enkelt ska bibehålla de formella begränsningar som utgörs av befintliga konstruktioner eller oväntade former på tomten.

DKC-system  - DKC INSIDE 31

Beskrivning

DKC är ett helt igenom kemiskt fästsystem med vilket delarna kan fästas direkt på den underliggande konstruktionen med hjälp av ett strukturellt bindande material som gör att det inte är nödvändigt att maskinbearbeta delen. Med hjälp av en profil placeras två dubbelsidiga längder tejp i mitten medan två linjer med strukturellt bindande material tillförs på profilens kant.

Under monteringen håller den dubbelsidiga tejpen kvar delen medan det bindande materialet härdar. Många olika format kan användas och designas, inklusive delar som förmonteras i fabriken. Systemet gör det möjligt att använda många olika tjocklekar. Delar i tjockleken 8 mm används ofta vid renoveringar och ombyggnader.

DKC-system  - 21 33

Detail 1. Vertical section

DKC-system  - 22 35

Detail 2. Horizontal section

DKC-system  - 23 37

Detail 3. Vertical section

DKC-system  - 24 39

Detail 4. Horizontal section

1. Dekton | 2. Bindning | 3. Vertikal profil | 4. Sekundär separator | 5. Primär separator | 6. Dubbelsidig tejp | 7. Värmeisolering | 8. Självåtdragande skruv | 9. Spricka i värmebrygga | 10. Mekanisk förankring | 11. Bärande vägg | 12. Aluminiumdel

DKC-projekt

Dekton är perfekt för att säkerställa att en yta är platt och stabil i storleksordningen till en tiondels millimeter, tack vare den extrema komprimering som sker i tillverkningsprocessen samt det minimala upptaget av vatten (mindre än 0,05 %). Detta ger total kontroll över omgivningens vertikala beskaffenhet.

För att undvika förflyttning och glapp mellan delar, som kan orsaka oönskad skugga eller defekter i parametern, är det avgörande att välja ett material som Dekton som kan bemöta systemets olika krav.

Geers Evergem

DKC-system  - Geers 41

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Behöver du hjälp med ett projekt?

Contact our specialists for advice

Andra konstruktionssystem

DKC-system  - 5 DKM 100 43

DKM

Skulpturala projekt med stora formella värden.

DKC-system  - 2 DKT 2 100 45

DKT 2

Projekt med horisontell hierarki.

DKC-system  - 3 DKT 3 100 47

DKT 3

Projekt designade in i minsta detalj.

DKC-system  - 4 DKT 4 100 49

DKT 4

Projekt med små resurser.