Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - dummy 31 Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - dummy 32 Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - dummy 33

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet

Inget material är så väl anpassat som Dekton till de behov arkitekter och formgivare måste tackla när det gäller utformningen av ytorna i ett projekt: Dekton lämpar sig utmärkt för interiörer, fuktiga utrymmen eller speciallösningar.

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Kontakta våra specialister för råd

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Kontakta våra specialister för råd

Element som sticker ut

Dekton är inte unikt bara för sina egenskaper: Möjligheten att arbeta med ultratunna format (Dekton Slim), att få LEED-poäng och enkel installation ger materialet oslagbara fördelar jämfört med andra material.

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - Resist 43
Dekton Slim 4mm

Dekton Slim är den ultratunna tjockleken av Dekton med minimal tjocklek för materialet, samtidigt som alla tekniska egenskaper behålls. Det ger minskad materialvikt och möjliggör enkel installation. Dekton Slim är ett material utan intern spänning, så det är inte nödvändigt att beskära det för att lösa upp det.

Hög beständighet mot ultraviolett strålning

Hög beständighet mot repor

Fläckbeständighet

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - Puntos 45
LEED-poäng

Dekton kan få olika LEED-poäng i olika kategorier tack vare dess: Miljödeklaration. Uppdateringsindex beroende på färg. Råmaterialkällor. Material med lågt utsläpp.

Maximal brand- och värmebeständighet

Slitstarkt

Beständig mot temperaturchocker

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 47
Enkel installation

Alla tjocklekar av Dekton kan levereras med eller utan mönsterskärning, vilket ger flexibilitet och enhetlighet för delarna liksom bättre hantering och installation på plats. Tack vare Dektons planhet, den bästa på marknaden, är det möjligt att installera materialet direkt på befintlig yta och därmed undvika att bort det tidigare materialet och spara tid.


Fogar med hög precision


Tabla Resistencia al fuego TABLET & MOBILE

[wptb id="125" not found ]

Tabla Resistencia a la flexión TABLET & MOBILE

[wptb id="133" not found ]

Tabla Mantenimiento TABLET & MOBILE

[wptb id="136" not found ]

Design, installation och underhåll

Format och tjocklekar

Fogar

Kanter

Lim

Installation

Underhåll och säkerhet

Format och tjocklekar

Dekton kan anpassas för en mängd format tack vare storleken 3 200 x 1 440. När det gäller interiörbeklädnad finns inga begränsningar vad gäller format, men för bästa användning rekommenderar vi följande om materialet måste skarvas:

För denna tillämpning rekommenderar vi tunna tjocklekar för att reducera delarnas vikt, underlätta hanteringen och reducera installationstiden.

71×71

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 71x71 1 1 49

142×142

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 71x71 1 1 49

159×142

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 159x143 1 53

142×106

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 79x143 1 55

143×71

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 106x71 1 57

159×71

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 59

142×79

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 79x143 1 55

106×71

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - 106x71 1 1 63

Rekommenderade material för spackling

Ytstorlek

EN-13888

Utomhus

CG2

Interiör

CG2

Fogar

Fogningen har mycket stor betydelse för en ytas kvalitet, hållbarhet och utseende.

En fog på 2 mm rekommenderas inomhus och du bör alltid ta hänsyn till strukturella fogar eller fogar för byggnadens expansion och rörelse.

Stödets stabilitet, miljöförhållandena, användningsvillkor och egenskaperna i den puts och de tätningsmaterial som valt ut kommer att ha stor betydelse för fogens utformning.

Kanter

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - pilares 69

Pelare

Dekton tillför en speciell känsla i en inredning genom att smälta samman med befintlig struktur och tillhandahålla lösningar i utrymmen med komplex geometri. Ett bra exempel är pelare. När de täcks med materialet kan du lämna Dekton-kanterna synliga.

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - zocalos 71

Sockelskivor

Dekton tillför en speciell känsla i en inredning genom att smälta samman med befintlig struktur och tillhandahålla lösningar i utrymmen med komplex geometri. Ett bra exempel är pelare. När de täcks med materialet kan du lämna Dekton-kanterna synliga.

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - Imagen 1 75

Lim

Val av lim beror på bakomliggande material och användning.

Sammanfattning av rekommendationer:

Universallim enligt EN-12004

C2TES2

C2TES2

Interiör/exteriör

Utan mönsterskärning

Med mönsterskärning

Installation

För att Dekton ska fungera korrekt måste de installeras på ett lämpligt sätt enligt de procedurer som finns i handboken för storformatskivor.

Technical solutions fireplaces

Underhåll

Tack vare att materialet nästan inte har någon porositet, kan ytan underhållas med en fuktad trasa för borttagning av smutsrester.

En intensivrengöring rekommenderas som sista steg vid installation för att avlägsna rester av material som används, exempelvis lim eller spackel.

 

Säkerhet

Det är nödvändigt att känna till nödvändiga säkerhetsregler vid hantering och beredning av produkten. Vi rekommenderar att du laddar ned faktabladen och handboken.

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - manual mantenimiento 1 81

Underhållshandbok

Dekton-ytor: Design, kvalitet och mångsidighet - datos seguridad 1 83

Säkerhetsinformation