Beklädnad speciallösningar  - dummy 30

Skorstenar, hissar och speciallösningar

Dektons kvalitet, mångsidighet och unika egenskaper gör att materialet kan användas för beklädnad av olika ytor, till exempel skorstenar och hissar. Ett universum av tekniska och estetiska möjligheter.

Beklädnad speciallösningar  - chimeneas 31

Exklusiva skorstenar

Dekton, med sina oumbärliga egenskaper, är ett utmärkt material för yttre beklädnad av skorstenar. Exempel:

Det tål temperaturer upp till 300 ºC och är beständigt mot snabba temperaturväxlingar.

Termisk längdutvidgning: mellan 5,1 och 6,5. 10⁻⁶ • ºC⁻1, vilket ger oss möjlighet att minimera antalet fogar.

Dekton kan användas för yttre beklädnad på eller vid skorstenar och värmeisoleras från ytan med en eldfast väggskiva. Användning i skorstenar rekommenderas inte på grund av de olika förhållanden och temperaturer som kan uppstå.

Mer information finns i vår handbok:

Beklädnad speciallösningar  - ascensores ligeros 33

Lätta hissar

På grund av de krav som ställs är det perfekt att använda Dekton i hissar.

• Dekton Slim är bara 4 mm tjockt, vilket ger beklädnaden en minimal vikt och hissens motvikt kan minskas.

• Dekton kan levereras mönsterskuret, vilket ökar materialets flexibilitet och ger möjlighet till anpassning efter hissens vibrationer.

• Stående väggar kan täckas med ett stycke, och installeras snabbt och enkelt.

• Delar kan framställas för att täcka hissens delar, exempelvis handräcken.

• Golvet i en hiss kan täckas med andra tjocklekar, som till exempel 8 mm eller 12 mm.

• Hissar utsätts för hög fottrafik, repning och fläckar, vilket inte är något problem med Dekton, tack vare dess enastående egenskaper.

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Get in touch with our specialists for advice

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Get in touch with our specialists for advice

Beklädnad speciallösningar  - puertas ligeras 35

Lätta och säkra dörrar

Dörrarna är separata inredningsytor. Ibland vill vi att de ska vara identifierbara och i andra fall att de ska smälta in i omgivningen. Med Dekton kan man täcka och leka med dessa element.

Dess minimala tjocklek på 4 och 8 mm gör det idealiskt för denna tillämpning, tack vare låg vikt som möjliggör enkla förflyttningar.