DKT2-system

Skjult mekanisk feste med metallprofil i det sammenhengende sporet på kanten av stykket

Prosjekter med horisontalt hierarki. Noen design sikter mot en svært markert lineær ramme, fra romlig volum til dimensjonen av konstruksjonsdetaljene. Oppsett som designverktøy kan i disse tilfellene være en viktig alliert og bidra til å realisere det lineære konseptet.

DKT2-system  - DKT2 grande 30

Beskrivelse

Dette DKT2-systemet består av en horisontalt profil som støtter fronten på en kontinuerlig måte, alt basert på et spor som følger langs hele lengden av stykket. Et spor på minst 3 – 4 mm og opptil 15 mm dypt, er nødvendig for å skjule lengdeprofilen som er forankret i stenderne i underkonstruksjonen.

Denne løsningen skaper et nesten hermetisk ventilert kammer på grunn av kontinuiteten i bæreprofilen. Dekton har dette sertifiserte systemet for ventilerte fasader i henhold til ETA 14/0413 og BBA 16/5346 for tykkelsene 12 mm og 20 mm, men den kan også brukes med 30 mm.

DKT2-system  - 1 32

Detail 1. Vertical section

DKT2-system  - 2 34

Detail 2. Horizontal section

DKT2-system  - 3 36

Detail 3. Vertical section

DKT2-system  - 4 38

Detail 4. Horizontal section

1. Dekton | 2. Horisontal profil | 3. Vertikal profil | 4. Separator 'L' | 5. Mekanisk forankring | 6. Selvborende skrue | 7. Varmeisolasjon | 8. Støttevegg

DKT2-prosjekter

Takket være Dektons høye tetthet (≥2,50 g/cm3), tykkelsene på 12 mm, 20 mm og 30 mm, kan man lage veldig presise riller som ikke påvirker de mekaniske festeanordningene. Dekton er et uorganisk materiale og har en meget lav utvidelseskoeffisient (6,5 · 10-6 ° C-1). Det muliggjør streng kontroll av montering av stykker i både større og mindre formater.

Ved å optimalisere kuttingen av hver plate kan til og med veldig tynne stykker benyttes. Det øker lineariteten til bygningen med lag som tillater farger, skinn og refleksjon av metallprofilen som skjules av stykkene som vises.

Aravaca

DKT2-system  - Aravaca 40

Do you need help with a project?

Do you need help with a project?

Andre byggesystemer

DKT2-system  - 5 DKM 100 42

DKM

Skulpturelle prosjekter med høy formell verdi.

DKT2-system  - 1 DKT 1 100 44

DKT 1

Prosjekter med kompleks kutting

DKT2-system  - 3 DKT 3 100 46

DKT 3

Prosjekter utformet ned til hver minste detalj.

DKT2-system  - 4 DKT 4 100 48

DKT 4

Prosjekter med lite ressurser.