DKB-system

Stykkene er festet direkte på kabinettet

Prosjekter med mange bruksområder. Det finnes design som søker harmoni gjennom alle delene i helheten. Fasader, terrasser, strukturer, overflater … Alt med enkelt estetikk og et enkelt materiale som gir en helhetlig kledning for enhver overflate.

DKB-system  - DKB 31

Inspired by the current desire for marble interiors, Opera takes inspiration rom elegant Italian Carrara marble and offers a new soft touch which is the new Dekton Velvet.

DKB-systemet er et fast fasadesystem som ikke begrenses av formater. Den vanlige tykkelsen er 8 mm. Hvert stykke settes direkte på kabinettet, takket være et betongbindeslag som påføres med en dobbelt limemetode på underlaget og baksiden av stykket,

som gir horisontale og vertikale skjøter på minst 3 mm. Som en generell regel anbefaler vi å bruke skjulte intervallskilte sikkerhetsstifter. Dette gir et intervallskilt spor på kanten av stykket som alltid følger de gjeldende lokale forskriftene for hvert prosjekt.

DKB-system  - 31 33
DKB-system  - 32 35

1. Dekton | 2. Fuge | 3. Skjult stift | 4. Betongbinding | 5. Lag av mørtel | 6. Mekanisk forankring | 7. Vegg

DKB-prosjekter

Dekton blir det ideelle materialet for omgivelsene. Presisjonen i snittet og skjøtene sammen med muligheten til å skjule forankringene, bidrar til den visuelle helheten og totale renheten på bygningen.

Til disse tekniske bidragene, har Dekton også stabilitet i utvendig farge, høy motstandsevne mot kjemiske midler og by- og industriell forurensning. Dette gjør den til et flekk- og grafittbestandig materiale som gir bygninger en innovativ og slitesterk overflate.

Casa Alicante

DKB-system  - Casa alicante 37

Trenger du hjelp med et prosjekt?

Ta kontakt med våre spesialister for råd

Trenger du hjelp med et prosjekt?

Ta kontakt med våre spesialister for råd

Andre byggesystemer

DKB-system  - 5 DKM 100 39

DKM

Skulpturelle prosjekter med høy formell verdi.

DKB-system  - 2 DKT 2 100 41

DKT 2

Prosjekter med horisontalt hierarki.

DKB-system  - 3 DKT 3 100 43

DKT 3

Prosjekter utformet ned til hver minste detalj.

DKB-system  - 4 DKT 4 100 45

DKT 4

Prosjekter med lite ressurser.