DKB-system

Stykkene er festet direkte på kabinettet

Prosjekter med mange bruksområder. Det finnes design som søker harmoni gjennom alle delene i helheten. Fasader, terrasser, strukturer, overflater … Alt med enkelt estetikk og et enkelt materiale som gir en helhetlig kledning for enhver overflate.

DKB-system  - DKB 31

Inspired by the current desire for marble interiors, Opera takes inspiration rom elegant Italian Carrara marble and offers a new soft touch which is the new Dekton Velvet.

DKB-systemet er et fast fasadesystem som ikke begrenses av formater. Den vanlige tykkelsen er 8 mm. Hvert stykke settes direkte på kabinettet, takket være et betongbindeslag som påføres med en dobbelt limemetode på underlaget og baksiden av stykket,

som gir horisontale og vertikale skjøter på minst 3 mm. Som en generell regel anbefaler vi å bruke skjulte intervallskilte sikkerhetsstifter. Dette gir et intervallskilt spor på kanten av stykket som alltid følger de gjeldende lokale forskriftene for hvert prosjekt.

DKB-system  - 31 33
DKB-system  - 32 35

1. Dekton | 2. Fuge | 3. Skjult stift | 4. Betongbinding | 5. Lag av mørtel | 6. Mekanisk forankring | 7. Vegg

DKB-prosjekter

Dekton blir det ideelle materialet for omgivelsene. Presisjonen i snittet og skjøtene sammen med muligheten til å skjule forankringene, bidrar til den visuelle helheten og totale renheten på bygningen.

Til disse tekniske bidragene, har Dekton også stabilitet i utvendig farge, høy motstandsevne mot kjemiske midler og by- og industriell forurensning. Dette gjør den til et flekk- og grafittbestandig materiale som gir bygninger en innovativ og slitesterk overflate.

Casa Alicante

DKB-system  - Casa alicante 37

Trenger du hjelp med prosjektet?

Trenger du hjelp med prosjektet?

Andre byggesystemer

DKB-system  - 5 DKM 100 39

DKM

Skulpturelle prosjekter med høy formell verdi.

DKB-system  - 2 DKT 2 100 41

DKT 2

Prosjekter med horisontalt hierarki.

DKB-system  - 3 DKT 3 100 43

DKT 3

Prosjekter utformet ned til hver minste detalj.

DKB-system  - 4 DKT 4 100 45

DKT 4

Prosjekter med lite ressurser.