Flooring - Special solutions  - dummy 31

בטיחות ויציבות בפתרונות מיוחדים מאת Dekton

הודות למוליכות החום שלו, ניתן להשתמש ב-Dekton עם חימום תחת הרצפה. התכונות המכניות שלו מאפשרות להשתמש בו גם על רצפות מוגבהות.

Flooring - Special solutions  - foa kucher 32

רצפות מוגבהות

הודות לעובי שלו, העומד על 2 ס"מ, Dekton מאפשר ליצור רצפות מפולסות או מורמות עבור הולכי רגל, מאפשרות להחביא מתקנים מתחת לחומר. במקרים אלה נעשה שימוש ברשת יחד עם Dekton כדי להבטיח תמיד את בטיחות המשתמש/ת.

Flooring - Special solutions  - private residence 34

חימום קורן תחת הרצפה

בכל הקשור ל-Dekton, ההולכה התרמית טובה יותר מאשר במוצרים מסורתיים שנעשה בהם שימוש באמצעות חימום מתחת לרצפה כמו עץ או לינולאום, מה שמאפשר העברת חום טובה יותר. בניגוד לחומרים אלה, ההתפשטות מעטה יותר ויציבות הצורה מאפשרת הרכבה מושלמת שמותירה חיבור של 2 מ"מ בלבד, לא משנה באיזה פורמט עושים שימוש. לא נוצרים "שקעים" ככל שהזמן עובר.