Flooring - Special solutions  - dummy 31

Dektonin erityisratkaisujen turvallisuus ja vakaus

Lämmönjohtavuutensa ansiosta Dektonia voidaan käyttää myös lattialämmityksen kanssa. Sen mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat myös sen käytön korotettujen lattioiden kanssa.

Flooring - Special solutions  - foa kucher 32

Korotetut lattiat

Koska Dekton on 2 cm paksu, sitä voidaan käyttää jalankulkijoiden käyttämiä kulkuväyliä varten teknisten tai korotettujen lattioiden luontiin, jolloin toimintoja voidaan piilottaa materiaalin alle. Dektonia käytetään näissä tapauksissa verkon kanssa käyttäjäturvallisuuden takaamiseksi.

Flooring - Special solutions  - private residence 34

Säteilevä lattialämmitys

Dektonin lämmönjohtavuus on parempi verrattuna perinteisiin lattialämmityksessä käytettäviin tuotteisiin, kuten puuhun tai linoleumiin, mikä mahdollistaa paremman lämmönsiirron. Toisin kuin näissä materiaaleissa, laajeneminen on vähäisempää ja mittasuhteiden vakaus helpottaa täydellistä kokoonpanoa jättäen vain 2 mm:n sauman formaatista riippumatta. Painumia ei synny ajan kuluessa.